วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจความงามแห่งเรือนร่างในเอเชียที่ได้รับการยอมรับในด้านการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ผู้คนเกิดความรักและประสบความสำเร็จในการดูแลตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ

 

พันธกิจ

1. Change : ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนรูปร่างให้งดงามขึ้น

2. Share : แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรักและดูแลตนเอง  รวมถึงตระหนักในคุณค่าของตน  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีจิตใจดี พร้อมที่จะแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้คนรอบข้างและสังคม

3. Care : ทำให้ได้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง 

4. Creativity : สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ลูกค้าแต่ละท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขในการใช้ชีวิต

 

ค่านิยม

Inspire your life  เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตคุณ

I  =  Initiative         มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ

N =  Nurse            ดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก

S  =  Sincere          จริงใจ ซื่อสัตย์

=  Performance  ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้ดีที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้

I   =  Idol                เป็นต้นแบบที่ดี 

=  Revolution     ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

E  =  Enthusiasm     กระตือรือร้น  ใฝ่หาความรู้  พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

 


  • IMG_1845.JPG
    ความเป็นมาและแนวคิดในการก่อตั้งธุรกิจ จากประสบการณ์ในธุรกิจชุดชั้นในปรับสรีระมากว่า 20 ปี ทำให้ได้รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการในการดูแลรูปร่างของผู้หญิงในแถบเอเชียเป็นจำนวนมาก ปัจจ...
Visitors: 80,809