หน้าแรก

เสน่ห์แห่ง S-Curve...คุณสร้างได้

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ น้ำหนักเท่าใด คุณก็สามารถสวย มั่นใจและมีเสน่ห์ได้ในแบบของคุณด้วย "นาซาร่า" S-Curve Model มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ครอบครัว S-Curve กันซิคะ

S-Curve คืออะไร ?

ผู้หญิง รูปร่างสวยไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมเพรียวเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อหรืออ้วนกว่าที่มีสรีระได้สัดส่วน S-Curve (เมื่อมองจากด้านข้าง) ซึ่งแสดงส่วนเว้าส่วนโค้งที่เป็นเสน่ห์อย่างแท้จริงของเพศหญิง (Feminine Curve)

ดังนั้น ไม่ว่าผู้หญิงจะอ้วนหรือผอมก็สามารถมีสรีระที่งดงาม สวยได้ในแบบของตนด้วยวิธีการง่ายๆ สะดวก ปลอดภัย โดยอาศัยเพียงความเคยชินในการใช้แม่พิมพ์สรีระ S-Curve (S-Curve Model) ที่ออกแบบตัดเย็บในรูปแบบของชุดชั้นในเพื่อให้สุภาพสตรีที่ต้องการมีสรีระ S-Curve ได้สวมใส่อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความเคยชินในการปรับลายเส้นรูปร่างให้ผู้หญิงมีสรีระที่มีความเป็นเพศหญิงอย่างแท้จริง คือมีความสวยในแบบของแต่ละบุคคลตามพื้นฐานหรือโครงสร้างที่ตนเองมี

เสน่ห์แห่ง S-Curve...คุณสร้างได้

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ น้ำหนักเท่าใด คุณก็สามารถสวย มั่นใจและมีเสน่ห์ได้ในแบบของคุณด้วย "นาซาร่า" S-Curve Model มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ครอบครัว S-Curve กันซิคะ

S-Curve คืออะไร ?

ผู้หญิง รูปร่างสวยไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมเพรียวเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อหรืออ้วนกว่าที่มีสรีระได้สัดส่วน S-Curve (เมื่อมองจากด้านข้าง) ซึ่งแสดงส่วนเว้าส่วนโค้งที่เป็นเสน่ห์อย่างแท้จริงของเพศหญิง (Feminine Curve)

ดังนั้น ไม่ว่าผู้หญิงจะอ้วนหรือผอมก็สามารถมีสรีระที่งดงาม สวยได้ในแบบของตนด้วยวิธีการง่ายๆ สะดวก ปลอดภัย โดยอาศัยเพียงความเคยชินในการใช้แม่พิมพ์สรีระ S-Curve (S-Curve Model) ที่ออกแบบตัดเย็บในรูปแบบของชุดชั้นในเพื่อให้สุภาพสตรีที่ต้องการมีสรีระ S-Curve ได้สวมใส่อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความเคยชินในการปรับลายเส้นรูปร่างให้ผู้หญิงมีสรีระที่มีความเป็นเพศหญิงอย่างแท้จริง คือมีความสวยในแบบของแต่ละบุคคลตามพื้นฐานหรือโครงสร้างที่ตนเองมี

 

 

สัดส่วนมาตรฐาน S-Curve

สรีระที่งดงามและทรงเสน่ห์ของผู้หญิง เมื่อมองจากด้านข้างเปรียบเสมือนรูปตัว S ทั้งนี้มี 3 จุดที่ต้องตรวจเช็คและดูแลให้ได้มาตรฐานดังนี้

อก ชิดเข้า ตำแหน่งของยอดอกอยู่กึ่งกลางของท่อนแขนบน ไม่มีส่วนเกินเป็นเต้าที่ 3 หรือเต้าที่ 4 ใกล้รักแร้หรือแผ่นหลัง

เอว คอดเข้า คือ มีส่วนเว้าชัดเจนและเป็นลายเส้นเดียวเมื่อมองจากด้านหน้าหรือด้านหลัง ตำแหน่งของเอวอยู่ระดับเดียวกับข้อศอก รอบเอวไม่มีไขมันส่วนเกิน หน้าท้องแบนราบ

สะโพก งอนกระชับได้รูป แยกกับต้นขาชัดเจน สะโพกคือส่วนที่ยื่นออกมามากที่สุดเมื่อมองจากด้านข้างและ ไม่ถูกแบ่งเป็นสองส่วน ตำแหน่งของสะโพกอยู่ครึ่งหนึ่งของความสูง

 

 

 

 

สัดส่วนคุณใกล้มาตรฐาน S-Curve แค่ไหน

 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า อัตราส่วนเอวต่อสะโพก 70% เป็นอัตราส่วนรูปร่างของผู้หญิงที่ดึงดูดใจผู้ชายมากที่สุด แม้เมื่อน้ำหนักตัวผู้หญิงค่อนข้างมาก หมายความว่า "ผู้หญิงโครงสร้างใหญ่ก็ทำให้ผู้ชายเหลียวหลังได้หากมีอัตราส่วนนี้"

 

สรุปก็คือ สัดส่วนมีความสำคัญมากกว่าน้ำหนัก ยกตัวอย่าง ถ้าคุณมีรอบสะโพก 100 เซนติเมตร รอบเอวควรจะเป็น 70 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุด้วยค่ะ  กรณีที่อายุมากขึ้น หรือน้ำหนักตัวมากขึ้น สัดส่วนอาจปรับขึ้นได้บ้าง

 

แต่ถ้าต้องการเช็คสัดส่วนของคุณว่า ใกล้เคียงมาตรฐาน S-Curve  มากน้อยแค่ไหน ลองทำตามขั้นตอนนี้นะคะ

 

1. นำส่วนสูงของคุณเป็นเซนติเมตร คูณด้วยตัวเลขเหล่านี้

 

รอบอกบน 0.530

 

รอบอกล่าง 0.432

 

รอบเอว 0.370

 

รอบสะโพก 0.550

 

รอบต้นขา 0.300

 

ค่าที่ได้ คือ ค่าสัดส่วนมาตรฐาน S-Curve ที่คุณควรจะเป็น

 

ยกตัวอย่าง  ถ้าคุณสูง  160 เซนติเมตร  

สัดส่วนที่ควรจะเป็น คือ

รอบอกบน   0.530 x 160 = 84.80 เซนติเมตร

 

รอบอกล่าง   0.432 x 160 = 69.12 เซนติเมตร

 

รอบเอว   0.370 x 160 = 59.20 เซนติเมตร

 

รอบสะโพก   0.550 x 160 = 88 เซนติเมตร

 

รอบต้นขา   0.300 x 160 = 48 เซนติเมตร

 

2.  วัดสัดส่วนของคุณแต่ละจุด ตามรายการ ข้อ1 แล้วเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้คำนวณไว้

 

3.  ถ้าแต่ละส่วนที่คุณวัดได้เกินกว่าค่ามาตรฐาน 10% แต่ไม่ถึง 20% คุณต้องเริ่มดูแลตัวเองซะทีนะคะอย่าตามใจตัวเองอีกต่อไป  

เช่น  ค่าสัดส่วนมาตรฐานของเอว ตามส่วนสูงของคุณ คือ  59.2 เซนติเมตร  ดังนั้น ค่าที่วัดได้จริงของรอบเอวคุณจึงไม่ควรเกิน 10% ของค่ามาตรฐาน คือ 59.2+ 5.92 = 65.12 เซนติเมตร  ซึ่งถ้ารอบเอวของคุณเกินกว่า 65.12 เซนติเมตร หมายถึง คุณต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเองได้แล้วนะคะ

 

แต่ถ้าเกินกว่าค่ามาตรฐาน  20% ขึ้นไป เป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องขจัดปัญหา  และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันทีค่ะ

 

 

คุณนัสสรา หงษ์ร่อน แนะนำเคล็ดลับ หุ่นสวยแบบ S-Curve

รายการ Smart Guide

คุณนัสสรา หงษ์ร่อน แนะนำวิธีการสร้างเสน่ห์แบบ S-Curve

รายการ 5 กะรัต (ททบ.5)

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 1 : เสน่ห์แห่ง S-Curve คุณสร้างได้

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 2 : เลือกบราอย่างไร...เพื่ออกสวยของคุณ

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 3 : กางเกงใน...ไม่ใช่อะไรก็ได้

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 4 : โรคอยากผอม

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 5 : มาลดเซลลูไลท์กันเถอะ

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 6 : สะโพกแบบไหน...ไฉไลสุดๆ

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 7 : "เรื่องของเท้า" อวัยวะที่ถูกมองข้าม

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 8 : เคล็ดลับดูแลหุ่นสวย...แม้ปาร์ตี้หนัก

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 9 : เมื่อต้องไปงานเลี้ยงรุ่น

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 10 : ปฏิบัติการ 7 วัน หุ่นดีแบบเร่งด่วน

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 11 : หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่...มาลดพุงกันเถอะ

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 12 : จากอดีตสู่ปัจจุบัน...สาวไทยใส่บรากันอย่างไร

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 13 : เตรียมร่างอวดหุ่นสวยซัมเมอร์นี้

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 14 : เตรียมพร้อมก่อนออกวิ่ง

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 15 : กว่าจะเป็นกางเกงลิง

Body Perfect by "นาซาร่า"

ตอนที่ 16 : การสร้างความประทับใจแรกพบ
Visitors: 51,977