สัดส่วนคุณใกล้มาตรฐาน S-curve แค่ไหน

สัดส่วนคุณใกล้มาตรฐาน S-Curve แค่ไหน

 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า อัตราส่วนเอวต่อสะโพก 70% เป็นอัตราส่วนรูปร่างของผู้หญิงที่ดึงดูดใจผู้ชายมากที่สุด แม้เมื่อน้ำหนักตัวผู้หญิงค่อนข้างมาก หมายความว่า "ผู้หญิงโครงสร้างใหญ่ก็ทำให้ผู้ชายเหลียวหลังได้หากมีอัตราส่วนนี้"

 

สรุปก็คือ สัดส่วนมีความสำคัญมากกว่าน้ำหนัก ยกตัวอย่าง ถ้าคุณมีรอบสะโพก 100 เซนติเมตร รอบเอวควรจะเป็น 70 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุด้วยค่ะ  กรณีที่อายุมากขึ้น หรือน้ำหนักตัวมากขึ้น สัดส่วนอาจปรับขึ้นได้บ้าง

 

แต่ถ้าต้องการเช็คสัดส่วนของคุณว่า ใกล้เคียงมาตรฐาน S-Curve  มากน้อยแค่ไหน ลองทำตามขั้นตอนนี้นะคะ

 

1. นำส่วนสูงของคุณเป็นเซนติเมตร คูณด้วยตัวเลขเหล่านี้

 

รอบอกบน0.530

 

รอบอกล่าง0.432

 

รอบเอว0.370

 

รอบสะโพก0.550

 

รอบต้นขา0.300

 

ค่าที่ได้ คือ ค่าสัดส่วนมาตรฐาน S-Curve ที่คุณควรจะเป็น

 

ยกตัวอย่าง  ถ้าคุณสูง  160 เซนติเมตร  

สัดส่วนที่ควรจะเป็น คือ

รอบอกบน   0.530 x 160 = 84.80 เซนติเมตร

 

รอบอกล่าง   0.432 x 160 = 69.12 เซนติเมตร

 

รอบเอว   0.370 x 160 = 59.20 เซนติเมตร

 

รอบสะโพก   0.550 x 160 = 88 เซนติเมตร

 

รอบต้นขา   0.300 x 160 = 48 เซนติเมตร

 

2.  วัดสัดส่วนของคุณแต่ละจุด ตามรายการ ข้อ1 แล้วเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้คำนวณไว้

 

3.  ถ้าแต่ละส่วนที่คุณวัดได้เกินกว่าค่ามาตรฐาน 10% แต่ไม่ถึง 20% คุณต้องเริ่มดูแลตัวเองซะทีนะคะอย่าตามใจตัวเองอีกต่อไป  

เช่น  ค่าสัดส่วนมาตรฐานของเอว ตามส่วนสูงของคุณ คือ  59.2 เซนติเมตร  ดังนั้น ค่าที่วัดได้จริงของรอบเอวคุณจึงไม่ควรเกิน 10% ของค่ามาตรฐาน คือ 59.2+ 5.92 = 65.12 เซนติเมตร  ซึ่งถ้ารอบเอวของคุณเกินกว่า 65.12 เซนติเมตร หมายถึง คุณต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเองได้แล้วนะคะ

 

แต่ถ้าเกินกว่าค่ามาตรฐาน  20% ขึ้นไป เป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องขจัดปัญหา  และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันทีค่ะ

 
Visitors: 80,812