โรคอยากผอม

โรคอยากผอม

คนเราถ้าอะไรที่ไม่พอดี ขาดไปหรือเกินไป ก็ทำให้ชีวิตเสียศูนย์หรือสูญเสียถึงแก่ชีวิตได้ อย่างเรื่องของคนอยากผอม ที่ทุกวันนี้เท่าที่ได้พบเจอ โน่นก็ทานไม่ได้ นี่ก็แป้งกินไม่ได้ หรือทานเข้าไปนิดหน่อยก็เป็นทุกข์พร่ำบ่นว่าเดี๋ยวอ้วน กลับไปต้องไปอดข้าวอีก 1 มื้อ มีแต่ความทุกข์กังวลกับน้ำหนักตัวของตัวเอง ทั้งที่คนทั่วไปมองแล้วก็ไม่ได้อ้วนซักเท่าไหร่ แค่เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนสรีระหรือการแต่งกายเพิ่มเติมก็สวยได้แล้วค่ะ

 

พฤติกรรมที่เกิดความกังวลกับการกินและรูปร่างดังกล่าวนี้  อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ Anorexia Nervosa  ซึ่งสร้างความทุกข์ทรมานให้กับหญิงและชายมาแล้วอย่างมากมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

Anorexia Nervosa เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะมีภาวะบกพร่องของพฤติกรรมการกิน ตลอดจนมีความผิดปกติทางจิต เนื่องจากคิดว่าตัวเองอ้วนอยู่เสมอ ทั้งๆ ที่รูปร่างของตนนั้นผอมมากอยู่แล้ว จนทำให้เกิดภาวะเครียดและเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง  ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องรักษารูปร่างและน้ำหนักตัวให้ดูดีอยู่เสมอ เช่น นางแบบ นักร้อง นักเต้น นักแสดง นักวิ่ง นักยิมนาสติก เป็นต้น ซึ่งร้อยละ 90 – 95 ของผู้ป่วยเป็นหญิงที่มีอายุอยู่ระหว่าง 13 – 30 ปี 

 

ความทุกข์ทรมานจากโรคนี้ก็คือ ผู้ป่วยจะมีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วประมาณร้อยละ 15 ของน้ำหนักตัวเดิม ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้มีรูปร่างที่ผอมมาก แต่เนื่องจากยังคิดว่าตัวเองมีน้ำหนักมาก จึงไม่ยอมบริโภคอาหาร ประกอบกับการออกกำลังกายมากจนเกินไปหรือรับประทานยาระบายเป็นประจำ ซึ่งผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือ ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน หรือมีแร่ธาตุน้อย จนทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำ การเต้นของหัวใจผิดปกติ ตลอดจนอาจทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายผิดปกติตามไปด้วย นอกจากนั้น ส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคนี้จะแสดงอาการหรือพฤติกรรมแปลกๆ หลายอย่าง ได้แก่

1. ปฏิเสธที่จะรับประทานอาหารในที่สาธารณะ

2. มีความกังวล รู้สึกทุกข์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและมีความรู้สึกผิดเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วทุกครั้ง

3. มีความกังวลเรื่องแคลอรี่ของอาหารทุกมื้อที่รับประทาน

4. เริ่มอดอาหารบางมื้อ

5. มีพฤติกรรมแปลกๆ ระหว่างมื้ออาหาร เช่น การตัดหรือหั่นอาหารให้มีชิ้นเล็ก และเลือกหรือคัดอาหารออกมาวางรอบๆ จาน  ไปจนถึงการอาเจียนเพื่อต้องการเอาอาหารที่รับประทานเข้าไปออกมา

6. ฝืนออกกำลังกายอย่างหนักแม้ว่าจะรู้สึกอ่อนล้า

หากใครมีพฤติกรรมคล้ายที่กล่าวมาให้เริ่มสงสัยได้ว่าอาจป่วยเป็นโรค Anorexia Nervosa

 

สาเหตุของโรค Anorexia Nervosa  เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ความกดดันทางวัฒนธรรม เนื่องจากในหลายสังคมมีค่านิยมเรื่องรูปร่างว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมนั้นจัดว่าเป็นบุคคลที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการงาน  มีความสุขและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากกว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วน  ซึ่งค่านิยมดังกล่าวส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อ  นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมในครอบครัวก็มีส่วนเพราะบางครอบครัวมีลักษณะความเป็นอยู่ที่คนในครอบครัวมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้ เช่น ครอบครัวที่มีลักษณะการปกครองแบบมีกฏระเบียบมากทำให้สมาชิกในครอบครัวขาดความเป็นอิสระ 

 

สรุปแล้วก็คือ เรียนรู้การดูแลตัวเองอย่างพอดี ไม่ตึงไปหรือหย่อนเกิน  ก็สามารถสวยหล่อดูดีแบบเฮลตี้ได้แล้วล่ะค่ะ

 
Visitors: 82,510