สื่อประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ "ฐานเศรษฐกิจ" ที่เป็นสื่อกลางรวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ของผู้บริหารจากหลากหลายภาคส่วนธุรกิจ ผ่านหนังสือฉบับพิเศษ "CEOs Vision 2016 Vol.2"

 
ติดตามเรื่องราวจากก้าวแรกของการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนมุมมอง ทัศนคติ แง่คิดและแรงบันดาลใจในการทำงานของผู้บริหารหญิงมั่นแห่ง "นาซาร่า" คุณส้ม นัสสรา หงษ์ร่อน ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงรู้จักคำว่า "รักตัวเอง" (Self-love) กันได้แล้วนะคะในหนังสือพิมพ์ "ฐานเศรษฐกิจ" ฉบับวันที่ 9-11 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
นาซาร่า...เติมเต็มทุกย่างก้าวแห่งความสำเร็จของคุณ
 

 

Visitors: 82,509