รู้จักผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ

ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ หรือ Professional Figure Creator (PFC)

เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้เป็นผู้ที่จะออกแบบและสร้างสรรค์รูปร่างที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยวิธีการและผลิตภัณฑ์ของ“นาซาร่า”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่  Professional Figure Creator จะต้องศึกษา ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญสมกับคำว่า  มืออาชีพ อย่างแท้จริง


  • 1 (17).JPG
    คุณนัสสรา หงษ์ร่อน ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ “นาซาร่า” - ผู้คิดค้นและพัฒนาชุดปรับสรีระแบรนด์ “นาซาร่า” - ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ (Professional Figure Creator) - ผู้เชี่ยวชาญด้า...

  • Shot 03_031.jpg
    ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ คือใคร ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ หรือProfessional Figure Creator (PFC)เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการให้บริการและส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ ท...
Visitors: 80,808