การบริการโดย ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ

ขั้นตอนการบริการโดย ผู้สร้างสรรค์ความงามสรีระ


1.       การให้คำปรึกษารายบุคคล (Individual Counselling)

2.       การวัดสัดส่วนรูปร่าง (Measuring)

3.       การกำหนดขนาดและจัดชุดที่เหมาะสมตามปัญหารูปร่าง (Setting & Sizing)

4.       การทดลองสวมใส่ชุด (Fitting)

5.       การให้คำแนะนำในการสวมใส่อย่างต่อเนื่องและการดูแลรักษาชุด (Recommendation)

6.       การติดตามและการให้บริการหลังการขาย (Follow-up & Service)

Visitors: 82,510